Tag: sổ đỏ

Dân đặt dấu hỏi khi chủ đầu tư sốt sắng làm sổ đỏ

Cụ thể, các quận, huyện, thị xã phải rà soát, thống kê, phận loại các trường hợp chưa cấp, xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, có biện pháp tháo gỡ các trường hợp thuộc thẩm quyền và đề xuất