Tag: nghệ sĩ

Vật liệu, như một cuộc chơi

Ngôi nhà truyền thống của người Việt luôn được đặt trong triết lý giao hoà với chung quanh, với cộng đồng, với thiên nhiên. Việc chọn vật liệu thường đặt trong những trục tương quan này. Và cũng tại đây,